Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis (G2)

Kuvitettu ja kuviteltu maailma. Ambivalenssin ja vierauden representaatioita W. G. Sebaldin ikonoteksteissä
List of Authors: Niina Hanhinen

Publisher: Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta, Humanistinen osasto, Suomen kieli ja kulttuuritieteet

Publication year: 2020

URL: http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20201082Last updated on 2021-29-11 at 15:11