Pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö (G2)

Kuvitettu ja kuviteltu maailma. Ambivalenssin ja vierauden representaatioita W. G. Sebaldin ikonoteksteissä
Julkaisun tekijät: Niina Hanhinen

Kustantaja: Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta, Humanistinen osasto, Suomen kieli ja kulttuuritieteet

Julkaisuvuosi: 2020

Verkko-osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20201082Last updated on 2021-29-11 at 15:11