Refereed article in compilation book (A3)

Kriittisyys tietojenkäsittelytieteissä
List of Authors: Suomi Reima

Place: Jyväskylä

Publication year: 2021

Book title *: Informaatioteknologian filosofia, etiikka ja digitalisoitunut yhteiskunta

Title of series: SoPhi

Number in series: 146

Number of pages: 28

ISBN: 978-951-39-8907-1

eISBN: 978-951-39-8804-3

ISSN: 1238-8025

URL: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8804-3

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/67837498


Abstract

Filosofian yksi keskeinen arvo on looginen päättely ja totuuden etsiminen (reason). Filosofia tarkoittaa kreikan kielellä kirjaimellisesti rakkautta viisauteen. Viisaus syntyy vuorovaikutuksessa, joka on myös keskeinen osa tieteellistä tutkimusta. Vuorovaikutukseen kuuluu argumentaatio. Argumentaatiossa keskustelijat esittävät argumentteja ja vasta-argumentteja. Ilman muiden keskustelijoiden argumenttien kyseenalaistamista keskustelu ei etenisi, vaan nopeasti päädyttäisiin hedelmättömään konsensukseen. Siksi kriittisyyden tulee olla keskeinen arvo kaikessa tieteessä, myös tietojenkäsittelytieteissä, jotka näyttävät erityisen altistuneilta perusteettomalle hypelle.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-07-04 at 16:20