Book chapter (B2)

Voimavaraistumista tukevassa potilasohjauksessa välitetyn tiedon hyödyllisyys: Pre- ja kotidialyysihoidossa olevien potilaiden näkökulma
List of Authors: Inkeroinen Saija, Numanovic Vanesa, Karlsson Mia, Kiukainen Senni, Koskinen Jenni, Leino-Kilpi Helena, Puukka Pauli, Taponen Ros-Marie, Tuominen Riitta, Virtanen Heli

Edition name or number: A: 84/2021

Place: Turku, Finland

Publication year: 2021

Book title *: Terveyttä edistävä ohjaus

Title of series: Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen julkaisuja, Sarja A Tutkimuksia ja raportteja

Number in series: A84

ISBN: 978-951-29-8677-4

ISSN: 1236-7370

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/67804920Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-07-04 at 16:21