Doctoral dissertation (monograph) (G4)

Ruumiista reformiin. Suomalaiset elämänuudistajat, luonnonmukainen ruumiinmuokkaus ja modernisaation ongelma, 1910–1932
List of Authors: Rytty Suvi

Publisher: Turun yliopisto

Place: Turku

Publication year: 2021

Number of pages: 274

ISBN: 978-951-29-8680-4

eISBN: 978-951-29-8681-1

URL: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8681-1

Self-archived copy’s web address: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8681-1Last updated on 2021-22-11 at 12:09