A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

Kiinan käännös totalitaariseen yksinvaltaan?
Julkaisun tekijät: Lauri Paltemaa

Kustantaja: Suomen rauhantutkimusyhdistys ry

Julkaisuvuosi: 2021

Journal: Kosmopolis

Volyymi: 51

Julkaisunumero: 3


Tiivistelmä

Tämä artikkeli pohtii Kiinan poliittisen järjestelmätyypin paluuta kohti klassista totalitarismia ja sitä, miten tämä kehitys on liittynyt puolueen pääsihteerin Xi Jinpingin aseman vahvistumiseen. Muutos on ollut niin huomattava, että Kiinan kohdalla on aiheellista puhua aikaisemman oligarkian muutoksesta yksinvallaksi. Samalla myös valtion ja yhteiskunnan väliset suhteet ovat muuttuneet valtion ottaessa Kiinan yhteiskunnan takaisin tiukempaan kontrolliin. Artikkeli käy läpi tämän prosessin lähihistorian ja pohtii sitä, miten muutos tulisi ymmärtää eri järjestelmätyyppien valossa. Artikkeli väittää, että Kiinassa on meneillään oligarkian mureneminen ja yksinvallan lujittuminen tavalla, joka tuo yhä enemmän esiin totalitaarisen järjestelmän klassisia piirteitä pitkän jälkitotalitarismia muistuttaneen vaiheen jälkeen.

Abstract in English

This article analyses the ongoing totalitarian turn in China and the way this development is closely connected to the consolidation of Xi Jinping’s personal position in power. At the same time, state-society relations also undergone a change. The article goes through this process in China’s recent history and puts forth an analytical framework whereby the regime change can be conceptualized. It is argued in the article that what we are witnessing in China today is the breakdown of the previous oligarchical order and (re)introduction of one-man rule in a way that brings increasingly more features of classical totalitarianism to state-society relations after the previous period that resembled more post-totalitarianism.


Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-17-11 at 12:13