Popularised article or blog post (E1)

Sähköisen äänestyksen menetetty maine
List of Authors: Suomi Reima

Publication year: 2021

Journal: Turun Sanomat

Issue number: 1.11.2021

URL: https://www.ts.fi/puheenvuorot/5465596/Sahkoisen+aanestyksen+menetetty+maine


Abstract

Digitalisoituvassa yhteiskunnassa voisi olettaa, että sähköinen äänestys olisi vallannut jalansijaa laajalti. Sähköinen äänestys on rutiinia monilla elämän alueilla, mutta valtiollisissa vaaleissa sähköinen äänestys on osoittautunut haasteelliseksi lähes kaikkialla maailmassa.

Sähköisen äänestyksen alkeellinen muoto on äänestyspäätteen käyttö, joka korvaa tavallaan kynän ja äänestyslipun. Alkeelliselta ja vika-alttiilta kuulostaa monessa maassa käytetty järjestelmä, jossa äänestäjä täyttää edelleen paperisen äänestyslipukkeen, mutta sitten lomake luetaan optisesti. Äänestyspääte edellyttää, että äänestäjä saapuu äänestyspaikalle, ja hänet voidaan tunnistaa samoin kuin perinteisessä äänestyksessä. Huomattavia lisäetuja tarjoaa äänestys verkon, tavallisesti internetin, yli, jolloin äänestäjien ei tarvitse tulla äänestyspaikalle.


Last updated on 2021-29-11 at 15:10