B2 Book chapter

Yhtiöjärjestyksen merkitys verotuksessa
List of Authors: Ossa Jaakko

Publication year: 2021

Book title *: Yhtiö, velka, velvoite - Juhlajulkaisu Seppo Villa 60 vuotta

ISBN: 978-952-14-4213-1Last updated on 2021-30-11 at 12:09