A1 Journal article – refereed

Bailataan ankarasti! Poliittinen viihdeohjelma Frank Pappa Show 1990-luvun lama-ajan aikalaiskommentaattorina
List of Authors: Kallioniemi Noora, Hantula Sami

Publication year: 2021

Journal: Lähikuva

Volume number: 34

Issue number: 2-3

DOI: http://dx.doi.org/10.23994/lk.111162

URL: https://doi.org/10.23994/lk.111162


Abstract

Tarkastelemme uutisparodiaohjelma Frank Pappa Show’ta esimerkkinä 1990-luvun alun asiaviihteen ohjelmistosta, jota määrittävät uudenlainen faktan ja fiktion suhde sekä viihteellisen poliittisen julkisuuden syntyminen. Indieyhtiö Broadcasters Oy:n tuottama televisiosarja kommentoi ajantasaisesti lama-ajan murroksia, kuten piteneviä leipäjonoja ja kasvavaa työttömyyttä. Frank Pappa Show uudisti poliittisen viihteen kenttää nostamalla viimeisen asiallisuuden linnakkeen, uutiset, viihteen käytettäväksi ja totutti katsojat tulkitsemaan ironisia, satiirisia ja parodisia viestejä.

Tämän kulttuurihistoriallisen tutkimuksen alkuperäislähteenä käytämme Frank Pappa Show’n jaksoja vuosilta 1991–1994 ja lisäksi ohjelmaan liittyvää lehdistökeskustelua. Näiden aineistojen avulla tarkastelemme kysymystä siitä, miten Frank Pappa Show’n televisuaalinen satiiri osallistui politiikasta käytävään julkiseen keskusteluun 1990-luvulla.

Tarkastelemme keskustelun reunaehtoja, jotka kertovat ajan mediasta ja julkisesta keskustelukulttuurista. Frank Pappa Show toimii esimerkkinä uudesta television muotokielestä aikana, jolloin elokuvallinen ilmaisu ja musiikkivideoiden estetiikka levisivät televisioon. Nopeutunut televisiokerronta vaati katsojilta kykyä seurata muuttuvaa kerrontaa. Television arkipäiväistyminen johti spektaakkelimaistumiseen ja ohjelma kommentoi kriittisesti myös omaa mediaympäristöään.

Avainsanat: mediahistoria, televisio, asiaviihde, satiiri, Frank Pappa


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-27-10 at 12:22