Article in a professional research book (D2)

Työhön liittyvä väkivallan uhka teoksessa Altistelähtöinen työterveysseuranta
List of Authors: Sauni R., & Pulkkinen, J.

Edition name or number: 1.-3.

Publisher: Duodecim

Place: Helsinki

Publication year: 2019

Book title *: Altistelähtöinen työterveysseuranta

ISBN: 978­951­656­762­7Last updated on 2021-21-10 at 12:46