C1 Scientific book

Hallintomenettelyn perusteet
List of Authors: Kulla Heikki, Salminen Janne

Edition name or number: 11., uudistettu painos

Publication year: 2021

Title of series: Juridica-kirjasarja

Number in series: 1

ISBN: 978-952-14-4382-4

eISBN: 978-952-14-4383-1

ISSN: 1459-7535Last updated on 2021-02-11 at 10:07