G5 Doctoral dissertation (article)

Keneen tukeutua isäksi tultua? : Pitkittäistutkimus isien ensisijaisista tuen lähteistä ja vertaistuen tarpeesta lapsen ensimmäisinä ikävuosina
List of Authors: Lähteenmäki Marko

Publisher: Turun yliopisto

Place: Turku

Publication year: 2021

ISBN: 978-951-29-8636-1

eISBN: 978-951-29-8637-8

URL: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8637-8Last updated on 2021-18-10 at 14:13