D1 Article in a trade journal

Saako lemmikkiin viitata hän-pronominilla? – Kielenkäyttäjien käsitykset pronominien sopivasta käytöstä vaihtelevat
List of Authors: Priiki Katri

Publisher: Kotimaisten kielten keskus

Place: Helsinki

Publication year: 2021

Journal: Kielikello

Volume number: 3

URL: https://www.kielikello.fi/-/saako-lemmikkiin-viitata-h%C3%A4n-pronominillaLast updated on 2021-18-10 at 08:57