D1 Article in a trade journal

Tuntemattomalla päähän? Lukupiirimenetelmä ja kaunokirjallisuuden käyttö suomen kielen opetuksessa
List of Authors: Kekki Niina, Jytilä Riitta

Publication year: 2021

Journal: Suomenopettajat : Suomi toisena kielenä -opettajat ry:n jäsenlehti

Issue number: 1

URL: https://bin.yhdistysavain.fi/1553985/qKwHAp3Y92lIUcnfKKGY0VVH2F/Tuntemattomalla%20p%C3%A4%C3%A4h%C3%A4n_SO-lehti_1_2021.pdf


Abstract

Turun yliopistossa käynnissä oleva Koneen Säätiön rahoittama hanke Tuntemattomalla päähän? (TuPä) tutkii suomenkielisen kirjallisuuden käyttöä aikuisten maahanmuuttajien kulttuurisen kielenopetuksen menetelmänä. Hankkeen lähtökohtana on ajatus siitä, että kaunokirjallisuutta tulisi hyödyntää suomen kielen opetuksessa monipuolisemmin kuin aiemmin on tehty. Hankkeessa kehitetään lukupiirimenetelmää, jota on mahdollista soveltaa monenlaiseen suomenopetukseen.


Last updated on 2021-15-10 at 08:40