B1 Journal article

Ulkosuomalaisten perheoikeusasioiden hoitamisesta
List of Authors: Helin Markku

Publisher: Suomen asianajajaliitto

Publication year: 2021

Journal: Defensor Legis

Journal acronym: DL

Volume number: 102

Issue number: 3/2021

eISSN: 2489-8279


Abstract

Kansainvälinen perheoikeus on EU:n alueella yhtenäistymässä. Pohjoismaissa yhteisiä kansainvälisyksityisoikeudellisia normeja on ollut vanhastaan. Kirjoituksessa tarkastellaan, mitä mahdollisuuksia yhtenäistyvä lainsäädäntö tarjoaa ulkomailla asuville suomalaisille, jotka haluavat Suomen lain pohjalta toteuttaa sellaisia perhevarallisuusoikeudellisia järjestelyjä, että ne ovat päteviä myös asuinpaikkavaltiossa ja ehkä laajemminkin EU-maissa tai Pohjolassa. Yhteisen oikeuden alue on vielä keskeneräinen. Paljon on kuitenkin tehtävissä sen ansiosta, että sovellettava laki voidaan sekä perintöoikeudessa että aviovarallisuusoikeudessa valita kansalaisuuden pohjalta. Aviovarallisuusasetuksen hankalat muotosäännökset ja pohjoismaisten sopimusmääräysten erilaisuus asetukseen verrattuna vaikeuttavat kansainvälisissä perhetilanteissa elävien avioparien auttamista. Avosuhteiden osalta oikeudellista yhtenäisyyttä ei ole, mutta osapuolet voivat sopimuksin parantaa asemaansa.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-08-10 at 14:00