O2 Other

Taidelähtöisyys humanististieteellisessä opetuksessa
List of Authors: Mäki Maija, Räsänen Marika

Conference name: UTUPEDA Research Day

Publication year: 2021


Abstract

Posteriesitys:

Taiteiden käyttö pedagogisena menetelmänä on ajankohtainen. Taidelähtöisyyttä sovelletaan yliopistokoulutuksessa ja -tutkimuksessa, peruskoulujen ilmiölähtöisessä opetuksessa ja tieteentulosten tuomisessa suuren yleisön tietoisuuteen. Omat esimerkkimme tulevat laajasti humanististen tieteiden kentältä.


Last updated on 2021-05-10 at 08:01