D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

Ammattiyhdistysliikkeen vaikutus tuloeroihin ja kilpailukykykyyn
Julkaisun tekijät: Näätänen Ari-Matti

Kustantaja: STTK

Paikka: Helsinki

Julkaisuvuosi: 2021

Sarjan nimi: STTK:n julkaisusarja

Numero sarjassa: 1

Verkko-osoite: https://www.sttk.fi/materiaalit/35096/


Tiivistelmä

Selvityksessä tarkastelen ammattiyhdistysliikkeen (myöhemmin ay-liike) vaikutuksia tuloeroihin ja kilpailukykyyn OECD-maissa. Selvityksen tarkoitus on osallistua ay-liikkeen yhteiskunnallisesta roolista käytävään sosiaali- ja talouspoliittiseen keskusteluun viimeisimpien kansainvälisten aineistojen näkökulmasta.
Selvityksen perusteella ay-liike OECD-maissa toimii tuloeroja kaventavasti. Lisäksi maavertailussa havaitaan, että köyhyysrajan alapuolella olevien ihmisten osuus vähenee järjestäytymisasteen noustessa. Vaikka palkansaajien järjestäytymisaste on keskeinen tulonjaon tasaisuutta selittävä tekijä, työehtosopimusten kattavuudella näyttäisi olevan vielä voimakkaampi tuloeroja tasaava vaikutus.
Selvityksen sisältämän aineiston mukaan OECD-maissa keskimäärin 1 prosentin lisäys työehtosopimusten kattavuuteen vähentää tuloeroja 0,3 prosenttia. Tuloerot kaventuvat enemmän, jos sekä työehtosopimusten kattavuus ja järjestäytyminen ovat korkealla
tasolla. Tulonjaon näkökulmasta näyttää siltä, että ay-liikkeen toiminta huomioi kansalaiset heidän jäsenstatuksestaan riippumatta.
Selvityksen mukaan ay-liikkeen yhteys kilpailukykyyn riippuu näkökulmasta. Ay-liikkeen sosiaali- ja talouspolitiikka vähentää pääomapakoa OECD-maissa lisäten todennäköisyyttä, että yritykset palaavat lähtömaahan. Kuitenkin ay-liikkeen negatiivisesta yhteydestä kilpailukykyyn on viitteitä talouskasvun, yritysten liikevoiton ja yksityisten investointien näkökulmasta.
OECD-maiden vertailussa talouden globalisaatiossa pitkälle edenneissä maissa on muita useammin korkeampi järjestäytymisaste. Viimeisimpien aineistojen perusteella ay-jäsenyys ei vaikuta suoriin ulkomaisiin investointeihin OECD-maissa.
Aineistojen perusteella ay-liikkeen toiminta OECD-maissa lisää tulonjaon tasaisuutta ilman selkeitä haittavaikutuksia talouden kilpailukykyyn.


Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-24-09 at 12:26