B2 Book chapter

Ihmisten ja pikkulintujen teknologisia yhteenkietoutumia – pohdintoja linnunpöntön ja sen käyttäjien historiasta
List of Authors: Lähdesmäki Heta, Paju Petri

Publication year: 2021

Book title *: Turun romantikko: Esseitä Hannu Salmelle

ISBN: 978-951-29-8442-8

eISBN: 978-951-29-8427-5

URL: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8427-5Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-20-09 at 11:10