Published development or research report or study (D4)

Suomalaisen demokratian kipukohdat – ja niiden ratkaisumahdollisuudet.
List of Authors: Värttö Mikko, Kantola Anu, Setälä Maija, Peltonen Lasse, Björk Anna, Faehnle Maija, Vogt Henri, Taskinen Mari, Korhonen-Kurki Kaisa

Publisher: Strategisen tutkimuksen neuvosto, Oikeusministeriö

Place: Helsinki

Publication year: 2021

Title of series: Politiikkasuositus

Number in series: 9

URL: https://www.aka.fi/globalassets/3-stn/1-strateginen-tutkimus/tiedon-kayttajalle/politiikkasuositukset/politiikkasuositukset/21_09_suomalaisen_demokratian_kipukohdat_ja_ratkaisumahdollisuudet.pdf


Abstract

Vaikka demokratian tila on Suomessa suhteellisen vahva, maailmaa koettelevat
megatrendit haastavat myös suomalaista demokratiaa. Viime vuosikymmeninä
demokratian vahvistamiseksi on kehitetty erilaisia demokratiainnovaatioita, jotka tarjoavat
vaikuttamiskanavia, lisäävät vuoropuhelua ja edistävät kestävää päätöksentekoa.


Last updated on 2022-24-01 at 09:41