D4 Published development or research report or study

Ilmastotoimia arvioivan kansalaisraadin loppuraportti
List of Authors: Kulha Katariina, Sormunen Hilma, Leino Mikko, Setälä Maija, Taskinen Mari, Jäske Maija


Publisher: Ympäristöministeriö

Place: Helsinki

Publication year: 2021

Title of series: Ympäristöministeriön julkaisuja

Number in series: 21

eISBN: 978-952-361-388-1

ISSN: 2490-1024

URL: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-388-1


Abstract

Turun yliopiston tutkijat toteuttivat huhtikuussa 2021 ilmastotoimia arvioivan puntaroivan kansalaisraadin ilmastopolitiikan pyöreän pöydän ja ympäristöministeriön tilauksesta.

Kansalaisraatiin osallistui 33 satunnaisesti valittua kansalaista, jotka muodostivat keskustellen puntaroidun kansalaismielipiteen keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman (KAISU) ilmastotoimista. Keskustelun pohjana oli ympäristöministeriön laatima toimenpidelista mahdollisista kuluttajia koskevista päästövähennystoimista, jotka liittyivät liikenteeseen, ruokaan ja asumiseen.

Kansalaiskeskustelun aikana raati kuuli asiantuntijoita, arvioi ilmastotoimien oikeudenmukaisuutta ja vaikuttavuutta sekä laati aiheesta julkilausuman. Raadin tuloksia hyödynnetään uuden ilmastosuunnitelman valmistelussa.

Loppuraportti käsittelee kansalaisraadin kokoonpanoa ja työskentelyä sekä kansalaisraadin osallistujien kokemuksia raadista. Loppuraportti sisältää myös raadin muodostaman julkilausuman.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-17-09 at 14:32