A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

Pakollisen tunnistautumisen tuomat vastuut ja uhat arpajaislain lakimuutosesitykseen annetuissa lausunnoissa.
Julkaisun tekijät: Karsimus Tuija, Günther Kirsi

Kustantaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Eläketurvakeskus, Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta, Kelan tutkimus ja Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta.

Julkaisuvuosi: 2021

Journal: Yhteiskuntapolitiikka

Lehden akronyymi: YP

Volyymi: 86

Julkaisunumero: 4

eISSN: 1458-6118

Verkko-osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021091546265


Tiivistelmä

Rahapelien pelaamisen aiheuttamat ongelmat ovat nostaneet yhteiskunnalliseen keskusteluun kysymyksen siitä, kuka on vastuussa pelaamisen aiheuttamista haitoista ja ongelmista. Artikkelissa tarkastellaan rahapelipelaamiseen liittyviä vastuita ja uhkia, jotka Veikkauksen tuottojen edunsaajat liittävät pakolliseen tunnistautumiseen. Edunsaajien näkemykset luovat kuvaa jännitteisistä ja osin epäjohdonmukaisista syy-seuraussuhteista, kun tarkastelussa on pelaamisen yhteiskunnalliset hyödyt suhteessa peliongelmaisten avun tarpeeseen.


Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-13-10 at 14:44