D1 Article in a trade journal

Ruokavaliosta apu lapsuusiän autismiin ja kehitysvammaan liittyviin väkivaltaisiin käytösoireisiin
List of Authors: Arvio Maria, Luostarinen Liisa, Bjelogrlic-Laakso Nina

Publisher: Suomen lääkäriliitto

Publication year: 2021

Journal: Lääkärilehti

Journal name in source: Suomen lääkärilehti - Finlands läkartidning

Volume number: 76

Issue number: 7

ISSN: 0039-5560

eISSN: 2489-7434

URL: https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/tapausselostukset/ruokavaliosta-apu-lapsuusian-autismiin-ja-kehitysvammaan-liittyviin-vakivaltaisiin-kaytosoireisiin/


Abstract
Kehitysvamma-autismi-epilepsiaoireyhtymäiselle potilaalle, jolla oli vaikeahoitoisia käytösoireita, päädyttiin kokeilemaan gluteenitonta ja kaseiinitonta ruokavaliota, vaikka näyttö siitä on vähäinen. Ruokavalio osoittautui jo muutaman kuukauden sisällä käänteentekeväksi. 27-vuotiaan miespotilaan somaattinen yleistila on kohentunut eivätkä hänen itseään ja ympäristöä vahingoittavat käytösoireensa ole kahden vuoden seurannassa palanneet.

Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-14-10 at 13:55