D1 Article in a trade journal

Oppilaiden yksilöllisyyden huomioiminen varhennetussa kieltenopetuksessa
List of Authors: Roiha Anssi, Mäntylä Katja

Publisher: Soveltavan kielentutkimuksen keskus

Publication year: 2021

Journal: Kieli, Koulutus Ja Yhteiskunta

Volume number: 12

Issue number: 4

eISSN: 1799-0181

URL: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-syyskuu-2021/oppilaiden-yksilollisyyden-huomioiminen-varhennetussa-kieltenopetuksessa


Abstract

Varhennettu kieltenopetus on yleistynyt viime vuosina maailmanlaajuisesti. Myös Suomessa ensimmäisen vieraan kielen (A1-kielen) opetus aloitetaan nykyisin viimeistään ensimmäisen luokan keväällä. Opetuksen ensisijaisena tavoitteena on herättää oppilaiden myönteinen asenne kielenoppimiseen sekä uteliaisuus kieliä kohtaan (Opetushallitus, 2019). Tässä artikkelissa tarkastelemme varhennettua kieltenopetusta kahden erilaisen oppijan näkökulmasta.


Last updated on 2021-14-09 at 14:25