Article in a professional research book (D2)

Konsensuksesta konfliktiin: Suomalainen Eurooppa-poliittinen keskustelu on kadottanut sisältönsä
List of Authors: Jenni Karimäki, Kimmo Elo

Publisher: Taloustieto Oy

Place: Helsinki

Publication year: 2021

Book title *: Vahva EU

Title of series: EVA raportti

Number in series: 1

ISBN: 978-951-628-745-7

eISBN: 978-951-628-746-4

ISSN: 2342-8082

URL: https://www.eva.fi/wp-content/uploads/2021/08/EVA-raportti-vahva-eu.pdfLast updated on 2021-05-10 at 15:12