D4 Published development or research report or study

Koronan vaikutukset vapaa-ajan palveluiden ja tilojen käyttöön
List of Authors: Puustinen Sari, Poutanen Jenni, Järventausta Heini, Hirvonen Jukka, Keski-Pukkila Pasi, Ruoppila Sampo

Publisher: Turun kaupungin konsernihallinto

Place: Turku

Publication year: 2021

Title of series: tutkimusraportteja

Number in series: 2

Volume number: 2021

ISSN: 2243-1594

URL: https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/tutkimusraportteja_2-2021.pdf


Abstract

Tutkimushankkeessa selvitettiin Covid 19-pandemian vaikutuksia vapaa-ajan
palveluiden tuotantoon ja käyttöön, sekä palveluiden tulevaisuuden
näkymiä ja haasteita pandemian jälkeen. Tutkimusmenetelminä käytettiin haastatteluita, kyselytutkimusta (otos 4400) sekä työpajoja. Raportissa esitetään hankkeen tulokset.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-10-09 at 14:44