D2 Article in a professional research book

Kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden huomioiminen varhennetussa kielenoppimisessa
List of Authors: Maijala Minna, Mutta Maarit

Publisher: Turun yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Publication year: 2021

Book title *: Vauhtia ja virikkeitä varhennettuun kielenopetukseen: Opas varhentaville opettajille

eISBN: 978-951-29-8477-0

URL: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8477-0Last updated on 2021-10-09 at 11:16