Toimitustyö ammatilliselle lehdelle, kokoomateokselle tai konferenssijulkaisulle (D6)

Vauhtia ja virikkeitä varhennettuun kielenopetukseen: Opas varhentaville opettajille
Julkaisun tekijät: Hurme Henrik, Maijala Minna

Julkaisuvuosi: 2021

eISBN: 978-951-29-8477-0

Verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8477-0


Tiivistelmä

Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksella toteutettiin vuosina 2019–2020 Opetushallituksen rahoittama kehittämishanke Vauhtia ja virikkeitä varhennettuun kielenopetukseen,jonka ensisijaisena tavoitteena oli antaa täydennyskoulutusta kieltä varhentaville luokan- ja aineenopettajille. Tämän lisäksi varhentavat opettajat saivat koulutuksen aikana mahdollisuuden kokeilla toiminnallisten ja monipuolisten työtapojen toteuttamista. Koulutuksen aikanaajankohtaiseen tutkimustietoon varhennetusta kielenopetuksesta tutustuttiin kieli- ja käännöstieteiden laitoksen kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntijoiden luento-opetuksessa. Koulutukseen sisältyi myös kielikohtainen koulutus, joka toteutettiin neljällä kielellä (englanti, espanja, ranska ja saksa) (ks. tark. Hurme & Maijala 2021).

Käsillä olevassa kahteen osaan jakautuvassa julkaisussa kootaan täydennyskoulutuksen antia. Ensimmäisessä osassa kielen oppimisen tutkijat käsittelevät eri näkökulmista ja tutkimustietoon perustuen varhennetun kielenoppimisen kysymyksiä. Varhennetun oppisisältöihin, opetusmenetelmiin ja oppilaan osaamisen arviointiin liittyviin kysymyksiin johdattelevat Maarit Mutta ja Minna Maijala. Katja Mäntylän artikkelissa käsitellään opetussuunnitelman perusteissa painottuvaa kielitietoisuutta ja sen merkitystä varhennetussa kielenoppimisessa. Varhennetun kielenoppimisen pääpaino on suullisen kielitaidon ja ääntämisen oppimisessa, mihin perehdytään Pekka Lintusen ja Outi Veivon artikkelissa. Ensimmäisen osan päättää Minna Maijalan ja Maarit Muttan artikkeli, joka käsittelee kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden huomioimista.

Julkaisun toisessa osassa esitellään käytännön sovellutuksia. Varhennetun parissa toimivat ammattilaiset kertovat kokemuksiaan varhennetusta, sekä jakavat toimivia toimintamalleja, joista voivat hyötyä sekä varhentavat opettajat että opettajaksi opiskelevat. Toisen osan aloittaa Katja Mäntylä, jonka jälkeen täydennyskoulutukseen itsekin osallistunut varhentaja Tiia Vahtola kertoo omasta varhennetun opetuskokeilustaan. Toisen osan päättää espanjan ja ranskan kielikohtaisten koulutusten kouluttajien Henna Alanteen ja Anniina Kapasen laatima yhteenveto käytännön vinkeistä, linkeistä ja opetusmateriaaleista.


Last updated on 2021-10-09 at 09:50