D2 Article in a professional research book

”Pienikin kultahippu potilaan mieleen saattaa poikia myöhemmin kultaharkon” - MOOCilla hoitava viestintä haltuun
List of Authors: Köhler Harry, Pekkarinen Virve, Talasma Hannamari, Tiirikainen Pirjo

Publisher: Laurea University of Applied Sciences

Publication year: 2021

Journal: Laurea Julkaisut

Book title *: Viesti kielillä - kuulu kaikille! Laurean kielten ja viestinnän opetuksen käytänteitä ja kokemuksia

Journal acronym: Laurea

Number in series: 166

Issue number: 166

ISBN: 978-951-799-613-6

ISSN: 2242-5241

eISSN: 2242-5225

URL: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/502832/Laurea%20Julkaisut%20166.pdf?sequence=5&isAllowed=y


Abstract

Viimeisten vuosien aikana digitaalisuus opetuksessa, avoimet oppimateriaalit sekä kaikille avoimet verkkokurssit eli MOOCit (Massive Open Online Course) ovat kasvattaneet suosiotaan. Lisäksi koronaviruspandemia on johtanut siihen, että etäopetuksen ja -opiske- lun merkitys on kasvanut entisestään ja digitaalisia oppimisen ratkaisuja hyödynnetään yhä enemmän. Tässä artikkelissa tarkastellaan automaattisesti arvioitavaa kurssia digitaalisena oppimi- sen mahdollisuutena opinnolla, jonka teemana on vuorovaikutukseen vahvasti liittyvä hoitavan viestinnän menetelmä.

Usein ajatellaan, että vuorovaikutusta tai siihen liittyviä menetelmiä voi oppia vain vuorovaikuttamalla, jolloin itsenäisesti suoritettava automaattisesti arvioitu MOOC ei välttämättä ole ensimmäisenä mielessä opetusmenetelmänä. Vuorovaikutukseen liittyvää hoitavan viestinnän menetelmää on kuitenkin mahdollis- ta opiskella joustavan ja avoimen oppimismahdollisuuden tarjoavan MOOCin kautta. Silloin on tärkeä huomi- oida opiskelijan itsenäisen oppimisen tukeminen mm. hyvän ohjeistuksen kautta.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-12-10 at 14:37