Published development or research report or study (D4)

Vähittäiskauppaan ja majoitus- ja ravintola-alaan kohdistuvat rikokset: toinen kansallinen yritysuhritutkimus 2018
List of Authors: Saarikkomäki Elsa, Lehti Martti, Kivivuori Janne

Publisher: Helsingin yliopisto

Publication year: 2019

Title of series: Katsauksia / Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti

Number in series: 33

ISBN: 978-951-51-0662-9

eISBN: 978-951-51-0661-2

ISSN: 2343-0206

URL: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/298436

Self-archived copy’s web address: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/298436Last updated on 2021-03-09 at 14:20