Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys (D4)

Luontopohjaisten ratkaisujen käytännön toteuttaminen maakunnissa ja kunnissa
Julkaisun tekijät: Paloniemi Riikka, Hautamäki Ranja, Ariluoma Mari, Kehvola Hanna-Maija, Hankonen Ilona, Häyrynen Maunu, Votsis Athanasios, Haavisto Riina, Tuomenvirta Heikki, Aulake Marianne, Pilli-Sihvola Karoliina, Sane Mikko, Marttunen Mika, Hjerppe Turo, Vikström Suvi, Matila Airi

Kustantaja: Valtioneuvoston kanslia

Paikka: Helsinki

Julkaisuvuosi: 2019

Sarjan nimi: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja

Numero sarjassa: 49

Volyymi: 2019

ISBN: 978-952-287-775-8

eISSN: 2342-6799

Verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-775-8


Tiivistelmä

Luontopohjaiset ratkaisut ovat yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuja, jotka tukeutuvat kestävällä tavalla luontoon tai inspiroituvat siitä. Ne ovat luonteeltaan monihyötyisiä: yhdellä ratkaisulla voidaan samaan aikaan vaikuttaa moneen ongelmaan, esimerkiksi sään ääri-ilmiöiden aiheuttamiin haittoihin, luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen ja tulehdusperäisten sairauksien yleistymiseen. Luontopohjaiset ratkaisut voivat perustua olemassa olevien luontoalueiden säilyttämiseen ja muokkaamiseen tai uusien ekosysteemien, kuten hulevesikosteikkojen tai viherkattojen, rakentamiseen. Hyvin suunnitellut luontopohjaiset ratkaisut edistävät kestävää kehitystä, parantavat kaupunkilaisten hyvinvointia ja lisäävät kaupunkien turvallisuutta, viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta. Luontopohjaisten ratkaisujen lisäämiseksi suomalaisissa kaupungeissa tarvitaan kokonaisvaltaista suunnittelua ja laajaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Tutkittu tieto, hyvät käytännöt ja aiemmat kokemukset auttavat luontopohjaisten ratkaisujen toimeenpanossa. Niitä tarvitaan eri ratkaisuvaihtoehtoja arvioitaessa, keskusteluissa eri toimijoiden välillä ja päätöksenteon tueksi.


Last updated on 2021-02-09 at 09:19