Refereed article in compilation book (A3)

Yksinpuhelu ja vuorovaikutus. Keskustelu muistisairaiden hyvänä hoitona?
List of Authors: Lindholm Camilla, Wide Camilla

Place: Helsinki

Publication year: 2021

Book title *: Kohtaamisia kentällä. Soveltava keskusteluntutkimus ammatillisissa ympäristöissä

Title of series: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia

Number in series: 1471

ISBN: 978-951-858-401-1

eISBN: 978-951-858-402-8

ISSN: 0355-1768

DOI: http://dx.doi.org/10.21435/skst.1471

URL: https://oa.finlit.fi/site/books/e/10.21435/skst.1471/

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/Publication/66340745


Abstract

Tässä artikkelissa tarkastelemme hoitotyötä hoitolaitosympäristössä muistisairaan itsensä näkökulmasta. Keskitymme tarkastelemaan erityisesti yksinpuhelua ja vertaamme sitä muihin, vuorovaikutuksellisemmilta vaikuttaviin tilanteisiin. Artikkelin keskiössä olevan henkilön kielelliset tuotokset vaihtelevat erityyppisissä puhetilanteissa. Yksinpuhelussa hän käyttää kompleksisia kieliopillisia rakenteita antaen itsestään vaikutelman melko kompetenttina kielenkäyttäjänä. Kun hän osallistuu kahdenvälisiin vuorovaikutustilanteisiin, hän selkeästi orientoituu osallistumaan vuorovaikutukseen aktiivisesti, mutta hänen toimintansa ja sen kielellinen muotoilu vaihtelevat käynnissä olevan tilanteen mukaan. Osoitamme, miten vuorovaikutuskumppanien toiminta voi tukea muistisairaan osallistumista vuorovaikutuksessa. Tutkimme sekä muistisairaan henkilön kielen vaihtelua yksinpuhelun ja vuorovaikutustilanteiden välillä että keskustelukumppanien toiminnan merkitystä. Tutkimuksemme tarkastelee muistisairaan hyvän hoidon käsitettä vuorovaikutuksen kautta. Tämä tieto voi auttaa hoitohenkilökuntaa reflektoimaan omaa työtään.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-28-02 at 08:21