D1 Article in a trade journal

Vaikuttaako anestesia-aineen valinta hengityskonehoitoa saavien sepsispotilaiden tai kolorektaalisyövän ennusteeseen?
List of Authors: Ahlmén-Laiho Ulla, Tommila Miretta

Publication year: 2021

Journal: Finnanest

Volume number: 54

Issue number: 3

URL: http://www.finnanest.fi/files/tommila_vaikuttaako.pdf


Abstract

Deksmedetomidiinia vai propofolia hengityskonehoitoa tarvitsevalle sepsispotilaalle?
Sepsispotilaista noin viidesosa tarvitsee hengityskonehoitoa ja täten yleensä myös sedaatiota. Siihen käytetyillä lääkeaineilla on kuitenkin arvioitu voivan olla potilaiden kognitiota heikentäviä vaikutuksia joko akuutisti tai pidempiaikaisesti.


Last updated on 2021-09-11 at 14:17