D1 Artikkeli ammattilehdessä

Covid-19, luottamus ja digitalisaatio. Miten etätöihin siirtyminen tapahtui 2020?
Julkaisun tekijät: Kovalainen Anne, Poutanen Seppo, Arvonen Johanna

Kustantaja: Palkansaajien tutkimuslaitos

Paikka: Helsinki

Julkaisuvuosi: 2021

Journal: Talous & yhteiskunta

Volyymi: 49

Julkaisunumero: 2

eISSN: 1795-181X

Verkko-osoite: https://labour.fi/wp-content/uploads/2021/06/Talous-Yhteiskunta-2_2021.pdf


Tiivistelmä

Miten Suomi selvisi äkillisestä etätyöhön siirtymisestä ja etätyön tekemisestä keväällä ja syksyllä 2020? Miten työnantajan ja työntekijän välisiä, työn valvontaan ja työnantajan määräämisoikeuksiin liittyviä työsuhteen ulottuvuuksia käsiteltiin työntekijöiden siirtyessä etätyöhön? Tutkimuksemme osoittaa kahdella tekijällä olleen merkittävä asema nopeassa etätyöhön siirtymisessä. Ensinnäkin luottamus työelämän peruspilarina on luonut tilanteen, jossa etätöihin siirtyminen sujui helposti ilman työnantajan valvontaa, erillisiä etätyösopimuksia tai raportointivelvoitetta. Toiseksi, työelämän digiloikka ja yhteiskunnan digitalisaatio ovat luoneet perustan etätöiden tekemiseen niille, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.


Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-06-09 at 08:16