Article in trade journal or blog post (D1)

Covid-19, luottamus ja digitalisaatio. Miten etätöihin siirtyminen tapahtui 2020?
List of Authors: Kovalainen Anne, Poutanen Seppo, Arvonen Johanna

Publisher: Palkansaajien tutkimuslaitos

Place: Helsinki

Publication year: 2021

Journal: Talous & yhteiskunta

Volume number: 49

Issue number: 2

eISSN: 1795-181X

URL: https://labour.fi/wp-content/uploads/2021/06/Talous-Yhteiskunta-2_2021.pdf

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/62094385


Abstract

Miten Suomi selvisi äkillisestä etätyöhön siirtymisestä ja etätyön tekemisestä keväällä ja syksyllä 2020? Miten työnantajan ja työntekijän välisiä, työn valvontaan ja työnantajan määräämisoikeuksiin liittyviä työsuhteen ulottuvuuksia käsiteltiin työntekijöiden siirtyessä etätyöhön? Tutkimuksemme osoittaa kahdella tekijällä olleen merkittävä asema nopeassa etätyöhön siirtymisessä. Ensinnäkin luottamus työelämän peruspilarina on luonut tilanteen, jossa etätöihin siirtyminen sujui helposti ilman työnantajan valvontaa, erillisiä etätyösopimuksia tai raportointivelvoitetta. Toiseksi, työelämän digiloikka ja yhteiskunnan digitalisaatio ovat luoneet perustan etätöiden tekemiseen niille, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-07-04 at 16:20