B1 Journal article

"Tutkimuksen tekeminen työn rinnalla on ollut itseni kehittämistä mutta samalla vaikuttamisen keino"
List of Authors: Heikkilä Mirva

Publisher: Kansanvalistusseura

Publication year: 2021

Journal: Aikuiskasvatus

Volume number: 41

Issue number: 1

eISSN: 2490-0427

DOI: http://dx.doi.org/10.33336/aik.107401

URL: https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/107401


Abstract

Väitöstutkimuksessaan Johanna Vilppola, 45, sai selville, että kuntoutujan oma kokemus toimijuudesta ohitetaan, kun arvioidaan tämän työ- ja opiskelukykyä.


Last updated on 2021-09-07 at 09:52