Article or data-article in scientific journal (B1)

"Tutkimuksen tekeminen työn rinnalla on ollut itseni kehittämistä mutta samalla vaikuttamisen keino"
List of Authors: Heikkilä Mirva

Publisher: Kansanvalistusseura

Publication year: 2021

Journal: Aikuiskasvatus

Volume number: 41

Issue number: 1

eISSN: 2490-0427

DOI: http://dx.doi.org/10.33336/aik.107401

URL: https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/107401

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/62092585


Abstract

Väitöstutkimuksessaan Johanna Vilppola, 45, sai selville, että kuntoutujan oma kokemus toimijuudesta ohitetaan, kun arvioidaan tämän työ- ja opiskelukykyä.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-07-04 at 18:33