B1 Journal article

Yhteisenä tehtävänä alkuperäisen maailman näkyviin saattaminen
List of Authors: Turunen Serja

Publisher: Kansanvalistusseura

Publication year: 2021

Journal: Aikuiskasvatus

Volume number: 41

Issue number: 2

eISSN: 2490-0427

DOI: http://dx.doi.org/10.33336/aik.109329

URL: https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/109329


Abstract

Ranskalainen fenomenologi Maurice Merleau-Ponty vaikuttui taidemaalarin tavasta kohdata ja tuoda näkyväksi maailma sellaisena kuin se alkuperäisessä havainnossa näyttäytyy. Saman alkuperäisen maailman äärellä työskentelevät myös filosofi, opettaja ja empiristi. Nykymaailman kiireessä ryntäämme usein turhan nopeasti piirtämään ilmiöille tiukkoja ääriviivoja ja hukkaamme maailman moniulotteisuutta sekä vaihtoehtoisia perspektiivejä.


Last updated on 2021-09-07 at 09:54