B1 Journal article

"Ikäihmisten ohjausta ja oppimista on Suomessa tutkittu yllättävänkin vähän"
List of Authors: Heikkilä Mirva

Publisher: Kansanvalistusseura

Publication year: 2021

Journal: Aikuiskasvatus

Volume number: 41

Issue number: 2

eISSN: 2490-0427

DOI: http://dx.doi.org/10.33336/aik.109334

URL: https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/109334/64163


Abstract

Rovaniemeläinen kasvatustieteen apulaisprofessori Päivi Rasi, 52, innoittuu opettamisesta ja kävelemisestä. Kumpikin on ehtymätön tutkimusideoiden lähde.


Last updated on 2021-09-07 at 09:47