D1 Artikkeli ammattilehdessä

Aineopintojen kielioppikurssin uudistaminen flippaamalla
Julkaisun tekijät: Skaffari Janne, Koponen Maarit, Hiirikoski Juhani

Paikka: Jyväskylä

Julkaisuvuosi: 2021

Journal: Yliopistopedagogiikka

Volyymi: 28

Julkaisunumero: 1

ISSN: 2242-8070

Verkko-osoite: https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2021/06/04/aineopintojen-kielioppikurssin-uudistaminen-flippaamalla


Tiivistelmä

Kehittäminen ja kokeilut -osion artikkeli käsittelee Turun yliopiston englannin kielen oppiaineessa tehtyä aineopintojen deskriptiivisen kieliopin kurssin uudistusta. Luennoista luopuminen flippaamisen eli käänteisen luokkahuoneen hengessä mahdollisti kurssin pienryhmäopetuskertojen pituuden kasvattamisen ja rohkaisi opiskelijoita suunnitelmallisuuteen ja keskustelemiseen.


Last updated on 2021-04-08 at 09:58