Published development or research report or study (D4)

Interaktion och variation i pluricentriska språk. Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska. Rapport från ett forskningsprogram.
List of Authors: Norrby Catrin, Lindström Jan, Nilsson Jenny, Wide Camilla

Publisher: Riksbankens Jubileumsfond i samarbete med Santérus förlag

Place: Stockholm

Publication year: 2021

Title of series: RJ:s skriftserie

Number in series: 21

ISBN: 978-91-7335-060-0

URL: https://view.publitas.com/riksbankens-jubileumsfond/rj-s-skriftserie-nr-21-2021/page/1

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/Publication/62079216


Abstract

Svenska har status som nationellt språk i både Sverige och Finland och är därmed ett pluricentriskt språk. Men kommunicerar vi på samma sätt bara för att vi har ett gemensamt språk? Eller gör vi olika? Det var huvudfrågan för forskningsprogrammet Interaktion och variation i pluricentriska språk som finansierades av Riksbankens Jubileumsfond 2013–2020. Den här boken presenterar programmets viktigaste resultat utifrån våra studier av interaktion i tre kontexter: service, lärande och vård.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-23-02 at 13:16