B2 Book chapter

Oikeudenkäynnin julkisuus
List of Authors: Niemi Johanna

Place: Helsinki

Publication year: 2021

Book title *: Oikeus ja julkisuus

Title of series: Oikeuden perusteet

Number in series: 33

Number of pages: 20

ISBN: 978-951-51-6242-7

eISBN: 978-951-51-6243-4

ISSN: 2670-1219

URL: https://unicontent.unigrafia.fi/#/reader/a82e1b94-a334-11eb-9cdf-00155d64030a


Abstract

Oikeudenkäynnin julkisuus on keskeinen osa oikeusvaltioperiaatetta. Oikeudenkäynnin julkisuuden tavoitteena on suojata ihmisiä mielivaltaiselta vallankäytöltä ja tehdä mahdolliseksi vallankäytön kontrolli. Pohjoismaat ovat avoimia yhteiskuntia, joissa on monin tavoin edistetty viranomaistoiminnan läpinäkyvyyttä ja oikeudenkäyntien avoimuutta. Artikkeli sisältää katsauksen oikeudenkäyntien julkisuutta sääntelevään lainsäädäntöön.

Uudet teknologiat ja some-julkisuus ovat asettaneet viranomaistoiminnan, mukaan lukien tuomioistuimet ja esitutkintaviranomaiset, uusien haasteiden eteen. Toisaalta sähköinen tiedonvälitys edistää mahdollisuuksia saada tietoa oikeudenkäynneistä, toisaalta se on tehnyt mahdolliseksi virheellisen informaation ja yksityiselämää koskevan tiedon levittämisen. Myös tuomioistuimien tulee kehittää toimintatapojaan ja viestintäänsä, jotta kansalaiset saavat oikeaa ja oikea-aikaista tietoa oikeudenkäytöstä.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-06-09 at 09:05