Refereed review article in scientific journal (A2)

Ympäristön ja elintapojen vaikutus miesten sukusolujen epigenomiin
List of AuthorsAsteljoki Juho, Kotaja Noora

Publication year2021

JournalDuodecim

Journal name in sourceDuodecim

Volume number137

Issue number8

Start page795

End page801

ISSN0012-7183

eISSN2242-3281

URLhttps://www.duodecimlehti.fi/lehti/2021/8/duo16176

Self-archived copy’s web addresshttps://research.utu.fi/converis/portal/Publication/59065796


Abstract
Elintavoista ja ympäristöaltistuksista johtuvat terveyden häiriöt muodostavat suuren ongelman teollistuneessa länsimaisessa nyky-yhteiskunnassa. Näihin lukeutuvat myös miesten lisääntymisterveyden ongelmat, kuten siittiöiden laadun ja määrän laskeminen, joiden yhtenä tärkeänä aiheuttaja pidetään ympäristötekijöitä. Epigeneettisellä geenisäätelyllä on merkittävä rooli hedelmöityskykyisen siittiön muodostuksessa. Sukusolujen epigenomi on altis ympäristön vaikutuksille, ja on selvää, että epigenomin häiriöillä voi olla vakavia seurauksia siittiön muodostukseen. Sukusolujen epigenomin häiriöillä saattaa olla myös kauaskantoisempia vaikutuksia aina seuraaviin sukupolviin saakka, sillä eläinkokeilla on osoitettu, että tieto hankitusta ominaisuudesta voi siirtyä jälkeläiselle siittiöiden epigeneettisen tiedon välityksellä.

Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-24-06 at 08:47