Article in trade journal or blog post (D1)

Minästä kiinni ja Kielestä koppi – uutta oppimateriaalia peruskouluun
List of Authors: Kiia Kuusento, Niina Kekki, Elisa Repo

Publisher: Suomenopettajat

Publication year: 2020

Journal: Suomenopettajat : Suomi toisena kielenä -opettajat ry:n jäsenlehti

Issue number: 2

Self-archived copy’s web address: http://research.utu.fi/converis/portal/Publication/58757237


Abstract

Minästä kiinni ja Kielestä koppi -oppimateriaalipari tuo oppijalle näkyväksi moninaisen identiteetin ja kielen kaikessa oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja yhteiskuntaan sosiaalistumisessa. Materiaalin tehtävät tukevat kaikkien oppijoiden oppimisedellytyksiä ja kulttuuri-identiteettiä, ja ne perustuvat tutkimukseen. Oppimateriaalia voidaan käyttää kaikissa oppiaineissa sekä monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa kaikilla vuosiluokilla. Kirjojen tehtäviä voidaan hyödyntää esimerkiksi nivelvaiheiden ryhmäytymisessä, kielivalintoihin valmistautumisessa sekä kodin ja koulun yhteistyössä.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-06-07 at 11:29