B1 Journal article

Alkava opettajuus ja mentorointi
List of Authors: Laine Elina, Kirsi Günther

Publisher: Jyväskylän yliopisto

Place: Jyväskylä

Publication year: 2021

Journal: Yliopistopedagogiikka

Volume number: 28

Issue number: 1

eISSN: 2242-8070

URL: https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2021/06/04/alkava-opettajuus-ja-mentorointi/


Abstract

Opettajan ensimmäiset työvuodet ovat usein kuluttavia. Systemaattisen
tuen puute ja työyhteisökäytäntöjen vieraus aiheuttavat epävarmuutta
aloittelevassa opettajassa. Työyhteisö voi myös tukea opettajan
ensimmäisiä työvuosia. Tässä puheenvuorossa nostamme keskiöön
mentoroinnin merkityksen aloittavan opettajan asiantuntijuuden
kehittymisessä yliopistossa. Mentoroinnilla tarkoitamme kokeneen ja
aloittavan opettajan välistä yhteistyötä, jossa jäsennetään ja
reflektoidaan opetusta. Aloittava opettaja kohtaa yliopistossa
opettaessaan haasteita, jotka liittyvät sisältöjen hallintaan,
suunnitteluun ja vaikeiden tilanteiden ratkaisemiseen. Mentori voi
hyödyntää substanssiosaamistaan, pedagogisia taitojaan ja
asiantuntijuuttaan tukiessaan noviisia. Mentorointi vahvistaa koko
työyhteisön eheyttä, ja sen huomioiminen on arvokasta tulevaisuuden
yliopistossa.


Last updated on 2021-24-06 at 08:43