D1 Artikkeli ammattilehdessä

Lääkäri työkykyä tukemassa
Julkaisun tekijät: Juvonen-Posti Pirjo, Tarvainen Kimmo, Helin-Salmivaara Arja, Räsänen Kimmo, Liira Juha

Julkaisuvuosi: 2021

Journal: Duodecim

Kirjan nimi *: Duodecim

Volyymi: 137

Julkaisunumero: 3

ISSN: 0012-7183

eISSN: 2242-3281

Verkko-osoite: https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2021/3/duo16056


Tiivistelmä
Työurien pidentäminen ja työhön osallistumisen lisääminen edellyttävät, että työkyvyltään erilaisista lähtökohdista työelämään osallistuvia tuetaan työhön kiinnittymisessä ja työssä jatkamisessa. Lääkäreiltä toivotaan lääketieteellistä työkykymallia kokonaisvaltaisempaa otetta ja panosta työkyvyn tukemiseen, joten lääkäreiden tulisi jatkossa erottaa tietoisemmin toisistaan työkyvyn arvioinnin ja tukemisen kontekstit. Työkyvyn tukemisen kontekstissa toimiessaan lääkäreiden tulisi omaksua laajempi ja moniulotteisempi työkyvyn malli, johon perustuvassa toiminnassa yksilölliseen tukeen yhdistyvät työhön ja työllistymiseen kohdistuva työ- ja toimintakyvyn edistäminen. Työikäisen väestön pitäminen työkykyisenä ja ennenaikaisen työkyvyttömyyden ehkäisy edellyttävät myös sosiaali- ja terveydenhuollossa työkyvyn tukemisen ajattelu- ja toimintatapojen tarkistamista ja yhteisen osaamisen kehittämistä.

Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-24-06 at 08:27