D1 Article in a trade journal

Lääkäri työkykyä tukemassa
List of Authors: Juvonen-Posti Pirjo, Tarvainen Kimmo, Helin-Salmivaara Arja, Räsänen Kimmo, Liira Juha

Publication year: 2021

Journal: Duodecim

Book title *: Duodecim

Volume number: 137

Issue number: 3

ISSN: 0012-7183

eISSN: 2242-3281

URL: https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2021/3/duo16056


Abstract
Työurien pidentäminen ja työhön osallistumisen lisääminen edellyttävät, että työkyvyltään erilaisista lähtökohdista työelämään osallistuvia tuetaan työhön kiinnittymisessä ja työssä jatkamisessa. Lääkäreiltä toivotaan lääketieteellistä työkykymallia kokonaisvaltaisempaa otetta ja panosta työkyvyn tukemiseen, joten lääkäreiden tulisi jatkossa erottaa tietoisemmin toisistaan työkyvyn arvioinnin ja tukemisen kontekstit. Työkyvyn tukemisen kontekstissa toimiessaan lääkäreiden tulisi omaksua laajempi ja moniulotteisempi työkyvyn malli, johon perustuvassa toiminnassa yksilölliseen tukeen yhdistyvät työhön ja työllistymiseen kohdistuva työ- ja toimintakyvyn edistäminen. Työikäisen väestön pitäminen työkykyisenä ja ennenaikaisen työkyvyttömyyden ehkäisy edellyttävät myös sosiaali- ja terveydenhuollossa työkyvyn tukemisen ajattelu- ja toimintatapojen tarkistamista ja yhteisen osaamisen kehittämistä.

Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-24-06 at 08:27