A2 Review article in a scientific journal

Fosfataasien avulla syövän kimppuun
List of Authors: Kauko Otto, Westermarck Jukka

Publication year: 2021

Journal: Duodecim

Journal name in source: Duodecim

Volume number: 137

Issue number: 3

ISSN: 0012-7183

eISSN: 2242-3281

URL: https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2021/3/duo16053


Abstract
Syöpäsolujen sisäisten viestiverkostojen toiminnan muuttuminen on tärkeä syövän syntymekanismi ja vaikuttaa monien syöpälääkkeiden vasteisiin. Tärkein viestiverkostojen toimintaa säätelevä biokemiallinen mekanismi on viestintään osallistuvien proteiinien fosforylaatio, joka muuttaa kohdeproteiinin aktiivisuutta. Proteiinien fosforylaatiota säätelee kinaasiproteiinien ja fosforylaatiota poistavien fosfataasien välinen tasapaino. Useita onkogeenisia kinaaseja vastaan on kehitetty lääkkeitä, mutta valitettavasti niiden kliininen teho jää useimmiten hyvinkin lyhytaikaiseksi. Sen sijaan useiden fosfataasien merkitys syövässä on toistaiseksi ollut huonosti tunnettu. Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että fosfataaseilla on tärkeä merkitys syövässä ja että niiden aktiivisuuden lääkkeellinen muokkaaminen voisi tarjota täysin uusia mahdollisuuksia syövän hoitoon.


Last updated on 2021-24-06 at 08:25