Refereed article in compilation book (A3)

Ymmärrys asiakkaan tarpeesta ja henkivakuutuksen tarjoaminen
List of AuthorsHeinonen Pilvi, Niemi Jarkko

Publication year2021

Book title *Myyntityö vuorovaikutuksena

ISBN978-951-768-893-2Last updated on 2022-28-02 at 08:30