Refereed article in compilation book (A3)

Lähdejulkaisutyön elinkaaren läpinäkyvyys digitaalisessa ympäristössä - Keskiajan lähteet ja Diplomatarium Fennicum
List of Authors: Saarenpää Taina

Place: Helsinki

Publication year: 2021

Book title *: Arkistot ja kulttuuriperintö

Title of series: Tietolipas

Number in series: 268

ISBN: 978-9-51-858282-6

URL: https://oa.finlit.fi/site/books/e/10.21435/tl.268/Last updated on 2022-28-02 at 08:30