A1 Journal article – refereed

Älylääkekaappien käyttöönotto tehohoidossa, tehovalvontahoidossa ja sydäntutkimusyksikössä - lääkehoitoprosessien kehittäminen yhteistyössä sairaala-apteekin ja hoitajien kesken
List of Authors: Mikkola Tarja, Järvenpää Meri, Aronpuro Kirsi, Laaksonen Raisa

Publication year: 2021

Journal: Dosis

Journal name in source: Dosis : farmaseuttinen aikakauskirja

Volume number: 37

Issue number: 1

ISSN: 0783-4233

URL: https://dosis.fi/wp-content/uploads/2021/03/079-099_Dosis_1-2021_Mikkola_Jarvenpaa_Aronpuro.pdf


Abstract

Johtopäätökset: Tutkimuksella saatiin tietoa älylääkekaappien vaikutuksista lääkehoitoprosesseihin ja pystyttiin
kehittämään ja yhtenäistämään prosesseja. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä hoitohenkilöstön
kanssa ja näin saatiin monipuolisesti kehitettyä uutta toimintamallia ja prosesseja. Toimintatutkimus edesauttoi myös moniammatillisen yhteistyön edistämistä.


Last updated on 2021-24-06 at 10:48