A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

Älylääkekaappien käyttöönotto tehohoidossa, tehovalvontahoidossa ja sydäntutkimusyksikössä - lääkehoitoprosessien kehittäminen yhteistyössä sairaala-apteekin ja hoitajien kesken
Julkaisun tekijät: Mikkola Tarja, Järvenpää Meri, Aronpuro Kirsi, Laaksonen Raisa

Julkaisuvuosi: 2021

Journal: Dosis

Tietokannassa oleva lehden nimi: Dosis : farmaseuttinen aikakauskirja

Volyymi: 37

Julkaisunumero: 1

ISSN: 0783-4233

Verkko-osoite: https://dosis.fi/wp-content/uploads/2021/03/079-099_Dosis_1-2021_Mikkola_Jarvenpaa_Aronpuro.pdf


Tiivistelmä

Johtopäätökset: Tutkimuksella saatiin tietoa älylääkekaappien vaikutuksista lääkehoitoprosesseihin ja pystyttiin
kehittämään ja yhtenäistämään prosesseja. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä hoitohenkilöstön
kanssa ja näin saatiin monipuolisesti kehitettyä uutta toimintamallia ja prosesseja. Toimintatutkimus edesauttoi myös moniammatillisen yhteistyön edistämistä.


Last updated on 2021-24-06 at 10:48